Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Szkolenie Izba Pielęgniarska

W dniu 25 września w Lublinie w Izbie Pielęgniarek i Położnych odbyło się szkolenie z zakresu pielęgnacji i opieki nad pacjentem z Epidermolysis Bullosa oraz zastosowania specjalistycznych materiałów opatrunkowych Mepilex i Mepitel. Szkolenie prowadzili Pielęgniarka Anna Kuchta, Małgorzata Niedzielska ? Konsultant ds. rozwoju opatrunków medycznych, Przemysław Sobieszczuk ? Prezes Zarządu Debra.  W szkoleniu uczestniczyło około 40 Pielęgniarek ze specjalistycznych Szpitali i oddziałów położnych w Lublinie i z sąsiednich miejscowości. 

Zakres tematyczny szkolenia skupiał się podejściu pielęgniarskim do pacjenta z EB. Sposobów przeprowadzania zabiegów takich jak zakładanie kroplówek, skutkach zastosowania zwykłych plastrów, gazy, bezpośredniego zakładania bandaży na powstałe rany oraz zastąpienia zwykłych materiałów opatrunkowych, nowymi profesjonalnymi, które zabezpieczają powstałe zmiany.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy