Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

25-31 Pażdziernika - Międzynarodowy Tydzień Świadomości o Epidermolysis Bullosa (EB)

Każdy Chory na Epidermolysis Bullosa pisze własną historię walki z codziennym bólem i cierpieniem, ale też ten ból, cierpienie, walka o godne życie, łączy wszystkich chorych na EB. Chorzy na Epidermolysis Bullosa pokazują innym jak przezwyciężać swoje bariery, ograniczenia, są bardzo otwarci na ludzi, wrażliwi uśmiechnięci są BOHATERAMI dla nas wszystkich.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy