Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Zaproszenie na warsztaty praktyczno-edukacyjne - Lublin

Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk, w ramach działalności statutowej, a jednocześnie potrzeby szerzenia wiedzy o pęcherzowym oddzielaniu się naskórka w tym szczególnie edukacji teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej zapoczątkowało Projekt edukacyjny ?Sposoby i możliwości w pielęgnacji, leczeniu oraz opiece nad Pacjentem z Epidermolysis Bullosa EB?.

Projekt zakłada organizację warsztatów edukacyjnych z zakresu pielęgnacji i zastosowania nowych metod leczenia EB w Polsce, a jednocześnie pozwala na wymianę wspólnych dotychczasowych doświadczeń w codziennej walce z chorobą.

Warsztaty edukacyjne organizowane, będą na terenie całej Polski w największych Województwach naszego Kraju, tak by każda osoba z EB oraz rodzina miała najdogodniejszą możliwość dojazdu i skorzystania z warsztatów.

O terminach poszczególnych spotkań będziemy informować na stronie internetowej, mailowo i telefonicznie.

Najbliższe warsztaty edukacyjne EB zorganizowane zostaną w Hotelu EUROPA, ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29 w Lublinie w dniu 6 lutym 2016 roku od godziny 10:00.

Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów z zakresu dermatologii, okulistyki, stomatologii oraz zastosowania dostępnych w pielęgnacji najnowocześniejszych opatrunków.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby z EB i ich rodziny z terenów wschodniej Polski. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na warsztaty do dnia 3 luty 2016 roku telefonicznie 502 974 800 lub mailowo sekretariat@debra-kd.pl

 

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy