Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Nowy cennik opatrunków Mölnlycke od 1 marca 2015

  • Mepilex Transfer 15x20 cm odpłatność za 1 sztukę opatrunku dla EB od 1 marca 2015 wyniesie 11,79 zł
  • Mepilex 20x50 cm odpłatność za 1 sztukę opatrunku dla EB od 1 marca 2015 wyniesie10,17 zł
  • Mepitel 7,5x10 cm odpłatność za 1 sztukę opatrunku dla EB od 1 marca 2015 wyniesie 2,78 zł.

Na szczęście nie uległa zmianie odpłatność za Mepilex-y Ag , oraz Mepilex EM17,5x17,5 cm i nadal pozostają bezpłatne.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy