Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Pisma z NFZ dotyczące świadczeń realizowanych przez szpitale cz.1

Szanowny Panie Prezesie,
 
Nawiązując do wcześniejszej korespondencji przekazujemy na ręce Pana Prezesa pojawiające się problemy z udzielaniem tego świadczenia z prośbą o pomoc.  Ma to istotne znaczenie szczególnie teraz w dobie zagrożenia epidemiologicznego i ograniczonego dostępu pacjentów do szpitali. Dlatego tez prosimy o zajęcia stanowiska, które umożliwi tej grupie pacjentów uzyskanie świadczenia.
Zgłaszane problemy to:
1. Kwestionowanie przez szpitale możliwości wysyłki produktów do pacjentów – mimo, ze rozwiązanie takie jest dopuszczone. Nadal pacjenci muszą pojawiać się u lekarza aby wypisał on zlecenie dla pacjenta.
 
2. Możliwość udzielenia świadczenia on-line podczas epidemii, szczególnie w przypadku gdy szpital posiadający kontrakt  w zakresie realizacji zaopatrzenia dla pacjentów z EB został przekształcony w szpital jednoimienny. Mazowiecki NFZ jednoznacznie określa, że świadczenie to może być udzielane tylko w szpitalu.
 
 
3. Wskazywanie przez poszczególne oddziały NFZ , że płacić będą tylko za wizytę raz na 6 msc . Sytuacja taka mam miejsce w oddziale pomorskim i  podlaskim. Szpital w Łomży i UCK w Gdańsku nie przyjmują w związku z tym częściej pacjentów 
 
 
4. Odrzucanie możliwości przez szpitale zaopatrzenia pacjentów w  emolienty mające status wyrobu medycznego, które są stosowane jako terapia uzupełniająca i mogą być stosowane w ramach załącznika 17 a p. 3.
 
 
5. Odrzucanie przez szpitale i NFZ możliwości zaopatrzenia pacjenta w opatrunki specjalistyczne spoza listy refundacyjnej. Wiele szpitali ma problem z rozliczeniami, w związku z tym nie zamawiają opatrunków nie refundowanych dla pacjentów.
 
Wcześniejsze stanowisko NFZ jednoznacznie wskazywało na brak ograniczeń w realizacji świadczenia oraz podkreślało, że realizacja powinna odbywać się zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pacjentów.
Prosimy zatem o  potwierdzenie, że powyżej wymienione sytuacje nie mają podstaw w zapisach świadczenia i powinno się dołożyć wszelkich starań zarówno ze strony szpitali jako i oddziałów NFZ aby nie utrudniać pacjentom z EB dostępu do konsultacji jaki i koniecznych w terapii produktów. Mogą być one wypisywane na podstawie kontaktu on-line i realizowane drogą wysyłkową, szczególnie w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
 
Prosimy o zajęcie stanowiska i przesłanie go do wszystkich oddziałów NFZ, pozwoli to na realizację celu jaki przyświecał wprowadzeniu tego świadczenia dla pacjentów z EB.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy