Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich

Szanowni Państwo

28 lutego 2015 r. odbędzie się po raz piąty Dzień Chorób Rzadkich. Polska jest jednym z niemal 100 krajów na  całym  świecie,  który  cyklicznie  angażuje  się  w  jego obchody.  Tegoroczny  Dzień  będzie  okazją  do podsumowania wydarzeń związanych z chorobami rzadkimi, które miały miejsce na przestrzeni minionego roku oraz zaprezentowania planów na najbliższy czas.

W tym szczególnym Dniu pragniemy zwrócić uwagę nie  tylko  na  osoby  chore,  ale  także  na  ich  bliskich.  Przede  wszystkim  jednak  obchody  będą  okazją  do spotkania w szerokim gronie pacjentów, decydentów oraz lekarzy. Dzień Chorób Rzadkich 2015 przebiega pod hasłem: Życie z rzadką chorobą - Wspólnie, dzień po dniu.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie na obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich.

WWW.DZIENCHOROBRZADKICH.PL

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy